مراقبت شخصی

مراقبت شخصی
محصولاتي عاري از مواد شيميايي و مصنوعي مضر. شرکت فوراور با در نظر داشتن شيوه و هدف اصلي خود يعني گامي فراتر از کيفيت توليدات بازار، مجموعه اي از محصولات مراقبت شخصی (Personal Care) را براي حمايت بيشتر از مشتريان خود به ارمغان آورده تا نياز افراد به نظافت و سلامت، در سطح بالاتري از گذشته تامين شود.

محصولات بهداشت فردي که همه افراد بطور روزانه از آنها استفاده ميکنند و به طور مستقيم با بدن تماس دارند، تاثير بسزايي در تداوم و کيفيت زندگي افراد را دارا هستند.