برچسب- آلزایمر

آلزایمر

آلزایمر قابل پیشگیری است؟

آلزایمر آلزایمر بیماریی عصبی است که در آن، مرگ سلول‌های مغز باعث از دست رفتن حافظه و کاهش مهارت‌های شناختی می‌شود. آلزایمر یکی از شایع‌ترین انواع دمانس یا زوال عقل است و بر اساس آمارهای موجود حدود ۷۰۰ هزار نفر در ایران به این اختلال دچار هستند و با توجه به پیر شدن جمعیت کشور، در ۲۰ سال آینده کشور ایران هم با چالشی جدی در زمینه آلزایمر روبرو خواهد بود. آلزایمر یک بیماری فرسایشی اعصاب است. در ابتدای این بیماری،...

بیشتر بدانید ...