برچسب- تغییر

پنج تاثیر مثبت کوه بر زندگی شما

پنج تاثیر مثبت کوه بر زندگی شما مزایای کوهنوردی برای انسان امروز بی حد و حساب است. ما بر اساس فاکتورهای موجود در دل طبیعت رشد کرده‌ایم و تکامل یافته‌ایم؛ این روزها اما خیلی از این فاکتورها را در دسترس نداریم؛ نه هوای پاک داریم، نه آسمان پر ستاره و نه سرسبزی جنگل‌ها. به همین دلیل هم لازم است خودمان دست به کار شویم و مزایای طبیعت را به زندگی‌مان برگردانیم. به مناسبت روز «کوه» در این مقاله با تاثیرهای...

بیشتر بدانید ...